Samengesteld gezin coach 
 Life coach & HSP begeleiding

Loyaliteit


Verschillende loyaliteiten binnen een samengesteld gezin

Tussen

  • Kind en ouder
  • Kind en de andere ouder
  • Broer en zussen
  • Stiefbroers en stiefzussen
  • Stiefouder en Stiefkind
  • Kind en grootouders
  • En tussen de nieuwe partners


Van of-of naar en-en

Als loyaliteiten met elkaar botsen ontstaan loyaliteitsconflicten. Deze komen in alle soorten relaties voor.

Die conflicten worden pas een probleem als men het gevoel krijgt te moeten kiezen tussen de verschillende loyaliteitsgevoelens die men ervaart. Als een conflict goed wordt opgelost in plaats van voor of-of is er ruimte voor en-en   kunnen relaties uiteindelijk zelfs sterker worden.


Binnen het samengesteld gezin wordt soms onvoldoende aandacht besteed aan de gevoelsverbondenheid tussen ouder en kind. Dit kan veel conflicten oproepen.

Bij "lastig" gedrag van kinderen binnen een samengesteld gezin spelen loyaliteitsconflicten heel vaak een rol. De loyaliteit tussen ouder en kind kan in het gezin zorgen voor spanningen tussen de stiefouder en de biologische ouder. 

De band tussen ouder en kind kan bij de stiefouder soms een sterk gevoel van eenzaamheid oproepen.