Samengesteld gezin coach 
 Life coach & HSP begeleiding

Tips voor de hooggevoelige gezinsgenootjes

Kinderen 

Kinderen die hooggevoelig zijn zijn vaker overprikkeld, zorg dat ze meer ademruimte krijgen.

Ga lekker even bij ze op bed leggen en luister naar wat ze te vertellen hebben.

Weet dat ze alle signalen oppakken ook al doe je zo je best om het te verbloemen.

Ga lekker met ze een rondje lopen en laat ze praten.

Praten ze niet graag? Ga met ze kleuren of tekenen.

Zij hebben meer ruimte nodig om tot rust te komen.

Zorg dat ze een eigen kamer/plek hebben, hun veilige space. 

Komen ze nog niet genoeg tot rust, probeer eens een kindermeditatie.